• 2,4-Dinitrochlorobenzene

    2,4-Динитрохлоробензен

    2,4-Динитрохлоробензен (ДНЦБ) је органско једињење формуле (О2Н) 2Ц6Х3Цл. То је жута чврста супстанца која је растворљива у органским растварачима. Важан је међупродукт за индустријску производњу других једињења.